Διαδικτυακή Πύλη του Ομίλου Εταιρειών AviationEU

 

Διαδικτυακή Πύλη του Ομίλου Εταιρειών AviationEU

 

Καλώς Ορίσατε στην Επίσημη Διαδικτυακή Πύλη του Ομίλου Εταιρειών AviationEU

Η αναβαθμισμένη Διαδικτυακή μας Πύλη aviationeu.com παρέχει μία επισκόπηση των δύο εταιρειών του Ομίλου με έδρα την Αθήνα, της εταιρείας AviationEU Προμήθειες & Υπηρεσίες ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο AviationEU Supplies & Services (πρώην Eurowings Aviation and Consulting Ltd.) και της εταιρείας AviationEU Εκπαιδευτικά Συστήματα & Υπηρεσίες Μον. ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο  AviationEU Training Systems & Services (πρώην Eurowings Aviation Training Services (Eurowings ATS).  Η Πύλη περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους (links) προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους με περισσότερες πληροφορίες και λειτουργίες που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της κάθε εταιρείας.

Στα πλαίσια της νέας μας προσπάθειας να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό brand name για τις εταιρείες του Ομίλου μας πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις επωνυμίες και στους διακριτικούς τους τίτλους. Η ονομασία AviationEU (Aviation in Europe) επιλέχθηκε για την αντικατάσταση της αντίστοιχης Eurowings στις επωνυμίες, διακρτιτικούς τίτλους και στη νέα οικογένεια Ονομάτων Χώρου (domain names) για τη Διαδικτυακή παρουσία του Ομίλου υποδηλώνοντας τόσο τη στρατηγική του για την παροχή υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικών υπηρεσιών ανταποκρινόμενες στις ανάγκες και απαιτήσεις της Αεροπορικής αγοράς όσο και τη γεωγραφική διάσταση των εταιρειών του Ομίλου.

Ο τίτλος AviationEU Supplies & Services χρησιμοποιείται πλέον για την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας  Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 και ανέπτυξε και παρέχει σε πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μία σειρά από υπηρεσίες, όπως αυτές της εκπαίδευσης χειριστών ελαφρών αεροπλάνων, βελτίωσης της πτητικής τους εμπειρίας (Hour Building), υπηρεσιών συμβουλευτικής και πληροφορικής, αεροφωτογράφισης καθώς και εμπορίας αεροπορικών υλικών και τεχνικής υποστήριξης.

Αντίστοιχα, ο τίτλος AviationEU Training Systems & Services αποτελεί πλέον την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας Eurowings Αεροπορικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 με σκοπό να αναλάβει προοδευτικά τις αεροπορικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των υποδομών της τελευταίας αλλά και την ανάπτυξη νέων στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποδομές, δυνατότητες και δραστηριότητες των δύο εταιρειών μπορούν να αναζητηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες αυτής της Διαδικτυακής Πύλης ή στους εξειδικευμένους Διαδικτυακούς Τόπους και Κοινωνικά Μέσα με βάση τον παρακάτω συνοπτικό οδηγό:

Οι υπηρεσίες εμπορίας αεροπορικών και βιομηχανικών υλικών, προϊόντων καθώς και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχονται από την AviationEU Supplies & Services προβάλλονται και υποστηρίζονται από την αντίστοιχη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Web Platform for Supplies ) που ενσωματώνει αναλυτικές πληροφορίες για πολυάριθμα αεροπορικά και βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες από προμηθευτές στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες καθώς και δυνατότητες εκτέλεσης ηλεκτρονικών παραγγελιών από εγγεγραμένους χρήστες (registered users). Το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων περιλαμβάνει από αεροπορικούς κινητήρες, προπέλες, όργανα πτήσης, συσκευές επικοινωνίας μέχρι μεταλλικά και συνθετικά υλικά, εργαλεία και αναλώσιμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες του Ομίλου που προσφέρονται από την AviationEU Training Systems & Services δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.aviationeu.training. Για την υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί Πλατφόρμα Εκπαίδευσης από Απόσταση (e-Learning Platform) που ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο στα Ελληνικά και Αγγλικά για χρήση από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, όπως σημειώσεις θεωρίας, υλικό αναφοράς, χάρτες, tests αυτο-αξιολόγησης και παρακολούθησης προόδου, κλπ. Επιπρόσθετες εφαρμογές, όπως αυτές της εξομοίωσης και του σχεδιασμού πτήσεων, επιτρέπουν την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη θεωρία καθώς και την πρακτική τους άσκηση στα διαφορετικά αντικείμενα της αεροπορικής τους εκπαίδευσης.

Εάν επιθυμείτε τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με τα τελευταία νέα, τις συνεργασίες και τις νέες υπηρεσίες του Ομίλου μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές μας δημοσιεύσεις ή στις αναρτήσεις μας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτές του Facebook, Twitter, Linkedin, MFB - Muslim - Islamic - Facebook κ.α. Τέλος οι Διαδικτυακοί Τόποι του Ομίλου έχουν καταχωρηθεί σε μηχανές αναζήτησης και επιχειρηματικά ευρετήρια στο Διαδίκτυο.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στη Διαδικτυακή μας Πύλη. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της διαδικτυακής φόρμας της Πύλης.

Ομάδα Διαχείρισης Διαδικτυακής Πύλης AviationEU