Aεροφωτογραφίσεις

Submitted by aveuadmin on Πέμ, 06/20/2019 - 12:43

Aerial Photography Projects

Ένας σημαντικός αριθμός έργων αεροφωτογραφίσεων (επίσης γενικότερα γνωστά και ως έργα αερολήψεων)  έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία για λογαριασμό πελατών από την Ελλάδα και άλλες χώρες καλύπτοντας  ένα εύρος αναγκών τουριστικής προβολής, κινηματογράφησης, κάλυψης/συντονισμού εκδηλώσεων κ.α. Κατά περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν ελαφρά αεροπλάνα ή ελικόπτερα ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου. Μερικά ενδεικτικά έργα αναφέρονται παρακάτω:

 • Scoutway (Εταιρεία Υπαίθριων Δραστηριοτήτων): Οργάνωση & Υλοποίηση έργου Αεροφωτογράφισης & Εναέριου Συντονισμού Ιστιοπλοϊκού Αγώνα στη Μύκονο,

  • Πτητικό Μέσο: Αεροπλάνο Reims Cessna 172 Superhawk

 • Nautical Data Ltd. (Εκδοτικός Οίκος στην Αγγλία: Οργάνωση & Υλοποίηση έργου Αεροφωτογράφισης στις περιοχές Β.Σποράδων, Ευβοϊκού, Ιόνιων Νήσων & Πελοποννήσου,

  • Πτητικό Μέσο: Αεροπλάνο Reims Cessna 172 Superhawk

 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ν.Α. Ευρυτανίας, Επιμελητήριο Ευρυτανίας: Οργάνωση & Υλοποίηση έργου Αεροφωτογράφισης & Αεροβιντεοσκόπησης για την Τουριστική Προβολή του Νομού,

  • Πτητικό Μέσο: Ελικόπτερο Eurocopter Colibri

 • Ν.Α. Δυτικής Αττικής: Οργάνωση & Υλοποίηση έργου Επίγειας και Εναέριας Φωτογράφισης & Βιντεοσκόπησης για την Τουριστική Προβολή του Νομού,

  • Πτητικό Μέσο: Αεροπλάνο Reims Cessna 172 Superhawk

Οι υπηρεσίες αερολήψεων παρέχονται με τη μορφή μίας συνολικής λύσης για τον πελάτη περιλαμβάνοντας  υπηρεσίες για την προετοιμασία, την υλοποίηση αλλά και όπου απαιτείται, την περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού των αερολήψεων. Οι υπηρεσίες αυτές, καθώς και ο τρόπος συνεργασίας της εταιρείας με τους πελάτες της, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Οι εναέριες λήψεις μπορούν να συνδυαστούν, όπου απαιτείται, με επίγειες λήψεις στις επιλεγμένες περιοχές.

- Όπου απαιτείται,πραγματοποίηση προκαταρτικής πτήσης για τον ακριβή καθορισμό των αντικειμένων φωτογράφισης/ βιντεοσκόπησης σε κάθε περιοχή και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση και επιλογή των αντικειμένων με βάση τον σκοπό, τον προϋπολογισμό του έργου και τυχόν λοιπούς περιορισμούς,

- Αποτύπωση των αντικειμένων σε χάρτη της περιοχής με σκοπό την οριστικοποίηση - έγκριση των καλυπτόμενων περιοχών - αντικειμένων,

- Εξέταση εναλλακτικών επιλογών και οριστικοποίηση του πτητικού μέσου (αεροπλάνο, ελικόπτερο ή άλλο), των τεχνικών απαιτήσεων και του απαιτούμενου εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού για τις αερολήψεις, Ελαφρά αεροπλάνα (συνήθως μονοκινητήρια) χρησιμοποιούνται συχνά λόγω της διαθεσιμότητάς τους και του χαμηλού κόστους χρήσης τους, ιδιαίτερα όταν ο προϋπολογισμός του έργου είναι περιορισμένος και οι απαιτήσεις του έργου είναι τέτοιες που μπορούν να καλυφθούν από ένα αεροπλάνο.Τα ελαφρά τετραθέσια μονοκινητήρια έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης σε σχέση με αυτό ενός ελικοπτέρου. Χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αυτοδυναμία, είναι εύκολα διαθέσιμα και μπορούν να μεταφέρουν (ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα τους και τις κλιματολογικές συνθήκες) εκτός από τον χειριστή, 2-3 ακόμα άτομα και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τις ανάγκες του έργου. Τα υψηλοπτέρυγα αεροπλάνα, όπως τα Cessna, υπερτερούν έναντι των χαμηλοπτέρυγων (Piper, Soccata TB-9/ TB-10, κ.α) για έργα αερολήψεων, λόγω του σημαντικά βελτιωμένου οπτικού πεδίου που παρέχουν. Από τα Cessna, τα αεροπλάνα της σειράς 172 Skyhawk και 182 Skylane χρησιμοποιούνται ευρύτατα, καθώς αποτελούν μία ασφαλή και αρκετά σταθερή πτητική πλατφόρμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο (τετραθέσια), έχουν χαμηλό κόστος χρήσης, σημαντική αυτοδυναμία και είναι εύκολα διαθέσιμα. Όταν οι ανάγκες του έργου απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη μεταφορική δυνατότητα ή αυξημένες πτητικές επιδόσεις, χρησιμοποιούνται αεροπλάνα όπως το Cessna 206, δικινητήρια ή ακόμα και jets με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση. Το ελικόπτερο αποτελεί σήμερα ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πτητικό μέσο κυρίως λόγω της ευελιξίας του κατά την κίνηση γύρω από το αντικείμενο της εναέριας λήψης/ επιτήρησης αλλά και της δυνατότητας προσγείωσης και απογείωσης στη γύρω περιοχή. Ακόμα πολλοί κατασκευαστές κινηματογραφικών μηχανών και συσκευών βίντεο έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει συστήματα στήριξης/ σταθεροποίησης του απαιτούμενου εξοπλισμού για πολλούς τύπους ελικοπτέρων.Αντίθετα, στα μειονεκτήματα χρήσης του ελικοπτέρου συγκαταλέγονται οι εγγενείς αδυναμίες (μεγαλύτερη αστάθεια και κραδασμοί) που χαρακτηρίζουν τα μικρά κυρίως ελικόπτερα και ιδιαίτερα αυτά με στροφείο με δίφυλλη προπέλα. Το κόστος χρήσης ενός αντίστοιχου ελικοπτέρου είναι συχνά πολλαπλάσιο αυτού ενός μικρού αεροπλάνου. Η διαθεσιμότητά του δεν είναι πάντα δεδομένη στις επιλεγμένες περιοχές των αερολήψεων. Η αυτοδυναμία ιδιαίτερα των μικρών ελικοπτέρων είναι συχνά περιορισμένη γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση καυσίμου όταν το έργο των αερολήψεων πραγματοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές. Άλλα πτητικά μέσα, όπως μηχανοκίνητοι αετοί, αερόστατα, τηλεκατευθυνόμενα ελικόπτερα, κ.α επίσης εξετάζονται με βάση τις απαιτήσεις του έργου.

- Διάθεση επαγγελματία χειριστή καθώς και του αναγκαίου προσωπικού (φωτογράφο, εικονολήπτη, σκηνοθέτη, κατά περίπτωση),

- Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού όπως Συστημάτων Στήριξης/ Σταθεροποίησης του Εξοπλισμού Αερολήψεων (Stabilized Aerial Camera Mounts). Τα συστήματα αυτά αποσκοπούν στην μείωση  της αστάθειας/κραδασμών που συνεπάγεται η κίνηση ενός πτητικού μέσου και επηρεάζει τη λήψη ποιοτικών φωτογραφιών ή εικόνων. Συχνά ενσωματώνουν γυροσκοπικούς μηχανισμούς για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών και τη διασφάλιση της ποιότητας των αερολήψεων. Ακόμα, όταν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της βιντεοκάμερας ή της κινηματογραφικής μηχανής σε κάποιο εξωτερικό σημείο του πτητικού μέσου π.χ. στο μπροστινό τμήμα (nose mount), στην πτέρυγα (wing mount) ενός αεροπλάνου, κλπ. Στην περίπτωση αυτή, τα διαθέσιμα συστήματα συχνά διαθέτουν δυνατότητες, όπως κίνηση της κάμερας σε έναν, δύο ή περισσότερους άξονες, τηλεχειρισμό της, μετάδοση της εικόνας σε monitor στο εσωτερικό της καμπίνας του αεροσκάφους, κ.α. Στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό των αερολήψεων, καθώς η πόρτα της καμπίνας παραμένει κλειστή ενώ η τηλεχειριζόμενη κίνηση και λειτουργία της κάμερας επιτρέπει τη λήψη εικόνων από διάφορες οπτικές γωνίες. Τις περισσότερες φορές τα παραπάνω συστήματα ενοικιάζονται (λόγω του υψηλού κόστους αγοράς τους) ενώ απαιτούν την παρουσία εξειδικευμένων τεχνικών για τη χρήση τους. Επίσης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια Αεροπορική Αρχή της χώρας στην οποία το αεροσκάφος είναι νηολογημένο.

- Διαμόρφωση του οριστικού σχεδίου πτήσεων. Ενημέρωση & έγκριση από τον πελάτη,

- Προγραμματισμός και προετοιμασία των πτήσεων του μέσου στις καλυπτόμενες περιοχές. Ενημέρωση του πελάτη για την πορεία των εργασιών,

- Εκτέλεση των πτήσεων μεταφοράς του πτητικού μέσου προς και από την περιοχή, των πτήσεων αερολήψεων στα καθορισμένα σημεία καθώς και των πτήσεων ανεφοδιασμού του μέσου. Στις πτήσεις αερολήψεων συνιστάται η συμμετοχή εκπροσώπου του πελάτη για την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, τον έλεγχο της ποιότητας και την πιστοποίηση της κάλυψης όλων των περιοχών και αντικειμένων,

- Επεξεργασία του υλικού των αερολήψεων (π.χ. εμφάνιση, εκτύπωση φωτογραφιών, επεξεργασία video, κλπ.). Παράδοση του επεξεργασμένου υλικού στον πελάτη,

Όπου απαιτείται, άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση του υλικού των αερολήψεων, όπως ενδεικτικά ο σχεδιασμός, παραγωγή και αναπαραγωγή αφισών, ενημερωτικών εντύπων, video, κλπ, ή ο σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Internet για τη διαχείριση και προβολή του υλικού των αερολήψεων.