Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Submitted by aveuadmin on Δευ, 06/17/2019 - 19:12
Training

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία AVIATIONEU Training Systems & Services (πρώην Eurowings Aviation Training Services ή Eurowings ATS) που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2014 στην Αθήνα και ανέλαβε τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. (Eurowings Aviation and Consulting Ltd.) αλλά και την ανάπτυξη νέων.

Εκτός από τις υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης (γνωστές και ως εκπαίδευση εδάφους) που αφορούν στο Πτυχίο Χειριστή Ελαφρών και Ιδιωτικών Αεροπλάνων (LAPL and PPL) με βάση τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (EASA PART FCL) η AVIATIONEU Training Systems & Services προσφέρει το Ταχύρυθμες Σειρές Μαθημάτων Βασικών Σπουδών (Intensified Foundation Courses) ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης ενός χειριστή αεροπλάνων ή/και σε αντικείμενα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών στον αεροπορικό και σε άλλους τομείς. 

Η θεωρητική εκπαίδευση υποστηρίζεται πλήρως από την ειδικά διαμορφωμένη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης από Απόσταση (e-Learning Platform) με πλούσιο  εκπαιδευτικό περιεχόμενο (σημειώσεις, ασκήσεις, βιβλιογραφία αναφοράς, on line tests πολλαπλών ερωτήσεων, κλπ.) καθώς και πρόσθετη λειτουργικότητα (functionality) που έχει αναπτυχθεί με χρήση εφαρμογών λογισμικού και λοιπών εκπαιδευτικών εργαλείων (εφαρμογή σχεδιασμού πτήσεων, δεδομένα αεροδρομίων και ραδιοβοηθημάτων, λογισμικό εξομοίωσης πτήσεων, λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι μπορούν όχι μόνο να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις αλλά και να τις εφαρμόσουν στα πεδία εκπαίδευσής τους.

Οι Έλληνες και αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από το σπίτι ή τον εργασιακό τους χώρο με τον δικό τους ρυθμό, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των αλλοδαπών εκπαιδευομένων σε σχέση με τον χρόνο και το κόστος παραμονής τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια η εκπαίδευση συμπληρώνεται με εργαστήρια (workshops) σε διαμορφωμένους χώρους στα σημεία εκπαίδευσης (classroom instruction) για την τελική προετοιμασία συμμετοχής των εκπαιδευομένων στις εξετάσεις της ΥΠΑ (στην περίπτωση των εκπαιδευομένων χειριστών). Για τους εκπαιδευόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η AVIATIONEU Training Systems & Services παρέχει καθοδήγηση υποστήριξη για την έκδοση Εκπαιδευτικής Θεώρησης Εισόδου (Type D Study Visa) στην Ελλάδα που ταυτόχρονα τους επιτρέπει την μετάβασή τους και σε άλλες χώρες Schengen.

Οι προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται στα παρακάτω αντικείμενα:

Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας & Διαδικασίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Law & ATC Procedures),
Ανθρώπινες Δυνατότητες και Περιορισμοί(Human Performance and Limitations),
Μετεωρολογία (Meteorology),
Επικοινωνίες (Communications),
Αρχές Πτήσης (Principles of Flight),
Διαδικασίες Πτητικής Λειτουργίας (Operational Procedures),
Επιδόσεις και Σχεδιασμός Πτήσης Flight Performance and Planning),
Γενικές  Γνώσεις Αεροσκαφών (Aircraft General Knowledge),
Ναυτιλία (Navigation),
Βασικές Γνώσεις στη Διαχείριση Ασφάλειας (Fundamentals of Safety Management),
Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (Introduction on Safety Management System (SMS) Development),
Εισαγωγή στην Πιστοποίηση Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης (Introduction on Certification of Foreign Approved Pilot Training Organisations)
Εισαγωγή στην Αδειοδότηση Αερομεταφορέων (Introduction on Licensing of Air Carriers),
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Αερομεταφορέων (Business Planning for Air Carriers)
Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Αεροπορικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Introduction on Aviation Quality Systems),
Αγγλικά για Αεροπορική Χρήση (Aviation English),
Μοντελοποίηση & Διαχείριση Διαδικασιών στον Αεροπορικό Τομέα (Process Modelling and Management in Aviation Industry)

Η AVIATIONEU Training Systems & Services παρέχει σημαντική ευελιξία στην επιλογή των σειρών μαθημάτων (courses). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις σειρές μαθημάτων με βάση τον διαθέσιμο χρόνο και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Κάθε σειρά μαθημάτων προσφέρεται και τιμολογείται ανεξάρτητα ενώ παρέχεται επίσης αντίστοιχο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της  AVIATIONEU Training Systems & Services περιλαμβάνονται στον εξειδικευμένο Διαδικτυακό Τόπο  (www.aviationeu.training).