Όμιλος Επιχειρήσεων AVIATIONEU

Submitted by aveuadmin on Δευ, 06/17/2019 - 18:57
AVIATIONEU Group image small

O Όμιλος Επιχειρήσεων AVIATIONEU περιλαμβάνει τα παρακάτω νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με νέες επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους:

AVIATIONEU Supplies & Services Logo

AVIATIONEU Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. (πρώην Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε)

Διακριτικός Τίτλος: AVIATIONEU Supplies & Services (πρώην Eurowings Aviation & Consulting Ltd.) 
Ημερομηνία & Τόπος Σύστασης: Ιούλιος 2000, Αθήνα.
Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Εταιρικό Κεφάλαιο: 120.000 ΕΥΡΩ
Έδρα: Χολαργός, Αθήνα

Η εταιρεία αποτελεί τη συνέχεια της Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε και το παλαιότερο και σημαντικότερο μέλος του Ομίλου από πλευράς κύκλου εργασιών.

Διαχρονικά αναπτύχθηκαν και παρέχονται σε πελάτες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μία σειρά από υπηρεσίες στον Αεροπορικό τομέα, όπως υπηρεσίες εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων και βελτίωσης της πτητικής τους εμπειρίας (Hour Building), προμήθειες αεροπορικού υλικού και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες αεροφωτογράφισης καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής. 

Σήμερα, οι υπηρεσίες προμηθειών και τεχνικής υποστήριξης για τη συντήρηση αεροσκαφών και τη γενική επισκευή κινητήρων/προπελών αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητά της. Με τη χρήση ενός εκτεταμένου δικτύου προμηθευτών και μεταφορέων, τον προσανατολισμό και τη σημαντική γνώση της σε εξαγωγές καθώς και τη λειτουργία μίας Πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η εταιρεία μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις προμηθειών των πελατών της για μία ευρεία γκάμα προϊόντων από βίδες έως αεροπορικούς κινητήρες, προπέλες, συσκευές επικοινωνίας και ραδιοναυτιλίας, μεταλικά και συνθετικά προϊόντα και εξειδικευμένα όργανα και συστήματα. Επιπρόσθετα, οι πελάτες της μπορούν να επωφεληθούν από την σημαντική εμπειρία της εταιρείας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής για την κάλυψη των σχετικών αναγκών τους.

Οι σημερινές δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν: 
Προμήθειες Αεροπορικών και Βιομηχανικών Υλικών, Πωλήσεις Αεροσκαφών, Τεχνική Υποστήριξη για Υπηρεσίες Συντήρησης Αεροσκαφών/Γενική Επισκευή Κινητήρων/Προπελών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον Διαδικτυακό Τόπο (Web Site) της εταιρείας AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES (www.aviationeu.supplies).

AVIATIONEU Training Systems & Services Logo

AVIATIONEU Εκπαιδευτικά Συστήματα & Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε . (πρώην Eurowings Αεροπορικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε)

Διακριτικός Τίτλος: AVIATIONEU Training Systems & Services (πρώην Eurowings ATS) 
Ημερομηνία & Τόπος Σύστασης: Μάρτιος 2014, Αθήνα.
Νομική Μορφή: Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε
Εταιρικό Κεφάλαιο: 40.000 ΕΥΡΩ
Έδρα: Χολαργός, Αθήνα
Υποκατάστημα: Αεροδρόμιο Μεσολογγίου (Δυτική Ελλάδα)

Η εταιρεία αποτελεί τη συνέχεια της Eurowings Αεροπορικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.  Iδρύθηκε με σκοπό να αναλάβει προοδευτικά τις υπηρεσίες θεωρητικής και πτητικής εκπαίδευσης της Eurowings Aviation and Consulting Ltd. για την απόκτηση του Πτυχίου Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων (PPL(A) και Ικανότητας Νυκτερινών Πτήσεων (Night Qualification) για μονοκινητήρια αεροπλάνα  αλλά και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον αεροπορικό και σε άλλους τομείς.
Με την αξιοποίηση των υποδομών από την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου και της προηγούμενης εμπειρίας της Eurowings Aviation and Consulting Ltd. στα πλαίσια της λειτουργίας της ως Καταχωρημένος Φορέας Εκπαίδευσης Χειριστών  (Registered Facility GR-RF-015) από το 2006, η AVIATIONEU Training Systems & Services προσφέρει σήμερα μία σειρά υπηρεσίες τόσο για την εκπαίδευση χειριστών όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ζητούνται στην αεροπορική αγορά εργασίας.Τον Δεκέμβριο του 2015 υποβλήθηκε σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την πιστοποίησή της εταιρείας ως Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Αεροπορικής Εκπαίδευσης με βάση τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (Part ORA).
Οι σημερινές δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν:
Θεωρητική Εκπαίδευση χειριστών αεροπλάνων για τα πτυχία LAPL(A) και PPL(A), Σειρές Μαθημάτων απόκτησης βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον αεροπορικό και σε άλλους τομείς, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Προμήθειες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον Διαδικτυακό Τόπο (Web Site) της εταιρείας AVIATIONEU TRAINING SYSTEMS & SERVICES (www.aviationeu.training).

Συνεργασίες
Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα στην ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για τη βελτίωση ή/και την επέκταση των δραστηριοτήτων του. Μνημόνια και Συμφωνίες Συνεργασίας έχουν ήδη υπογραφεί με επιλεγμένες εταιρείες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις Η.Π.Α. Από το 2014 η Eurowings Aviation and Consulting Ltd. ηγείται και συντονίζει τις δραστηριότητες του European - Middle East Cooperation Network (EUMECON),  ενός άτυπου επιχειρηματικού δικτύου βασισμένου στη φιλοσοφία των συστάδων επιχειρήσεων που αποσκοπεί να δικτυώσει και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών και των αγοραστών/χρηστών προϊόντων και υπηρεσιών στον αεροπορικό και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς.